Ben je leerkracht in het basisonderwijs en wil je in je klas of school werken rond handicap en brus zijn? Dan is de educatieve koffer iets voor jou!

De educatieve koffer: Even anders, gewoon leren over anders zijn.
Iedereen is anders, gelukkig maar! Diversiteit is dan ook een veel besproken thema. Mensen verschillen van elkaar qua geslacht, uiterlijk, religie, seksuele geaardheid, het al dan niet hebben van een handicap,…
Handicap kan je dus ook zien als één manier van anders zijn. Gelijkenissen en verschillen, een handicap,… zijn thema’s die kinderen interesseren en intrigeren.
Het is voor leerkrachten niet evident om een les op te stellen met de veelheid aan informatie die er bestaat over handicap. Daarom werkten Gezin en Handicap en de Brussenwerking een pasklaar, maar toch flexibel lessenpakket uit.
Met dit lessenpakket willen we kinderen uit de basisschool informatie aanbieden over handicap en hen concreet laten ervaren wat het betekent om een handicap te hebben of op te groeien met een kind/volwassene met een handicap in het gezin. Op die manier willen we bijdragen tot een meer realistische en positievere beeldvorming over personen met een handicap en hun context.
De lessenreeks is bedoeld voor kinderen van de basisschool (van 6 tot 12 jaar) en bestaat uit drie delen, per graad.

De educatieve koffer kan gratis worden ontleend bij volgende CLB's en diensten:Je kan ook een publicatie van “ ‘Even anders’ - gewoon leren over anders zijn.” aankopen voor 15 euro + 4 euro verzendingskosten (samen dus 19 euro) bij Gezin en Handicap.

Je kan hen contacteren via telefoon (tel. 03/216.29.90) of mail: gezinenhandicap@kvg.be

Wil je de educatieve koffer verder bekendmaken? Je kan hier een folder downloaden.